Điều khoản sử dụng

phuongquan.com.vn mong muốn quý khách dành thời gian để đọc và hiểu rõ về các điều khoản sử dụng giữa quý khách và phuongquan.com.vn. Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào trên trang web này, quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của các điều khoản sử dụng. 

Các điều kiện đăng ký

Khi quý khách thực hiện đăng ký qua phuongquan.com.vn, quý khách đồng ý thiết lập một mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc theo pháp lý) giữa khách hàng và chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Quyền và trách nhiệm của quý khách

Khi quý khách đăng nhập và sử dụng phuongquan.com.vn, quý khách có quyền:

  • Bảo vệ thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật.
  • Từ chối sử dụng trang web mà không cần ký do.
  • Truy cập phuongquan.com.vn bằng cách sử dụng các phương tiện được cho phép.

Cùng với những quyền này, quý khách đồng ý rằng:

  • Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của phuongquan.com.vn.
  • Bảo mật và giữ an toàn mật khẩu hoặc phương thức nhận dạng mà chúng tôi cung cấp để truy cập trang web.
  • Chịu trách nhiệm đầy đủ khi sử dụng tài khoản của mình.
  • Không ủy quyền, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản cho bên thứ ba.
  • Không sử dụng trang web cho các mục đích trái pháp luật.

Bản quyền và thương hiệu

Website này và mọi nội dung liên quan đều là tài sản của phuongquan.com.vn, bao gồm nhãn hiệu, mã nguồn, tên thương mại, mẫu logo công ty và dịch vụ. Mọi tài nguyên, từ văn bản đến thiết kế, đồ họa và hình ảnh, đều được bảo vệ bản quyền hoặc được cấp phép.

Nội dung và chức năng của trang web không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược, hoặc thay đổi bất kỳ phần nào mà không có sự cho phép của phuongquan.com.vn. Trừ khi có sự cho phép bằng văn bản, quý khách không được sử dụng thông tin của phuongquan.com.vn vào mục đích thương mại hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi.