Cân bằng động cánh quạt 1.5m

Cánh quạt mất cân bằng có thể gây ra rung lắc, tiếng ồn và thậm...