Chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt dây truyền viên nén gỗ xuất đi các thì trường nhật.