Máy chặt củi  thành từng khúc chặt các cành nhánh củi tận dụng để gọn gàn trong vận chuyển và dễ đốt trong lò hơi.

Máy chặt củi  do Phương Quân chế tạo đạt tính năng ưu việt nhất hiện nay. Luôn đề cao tính hiệu quả trong sản suất, giảm giá thành lao động.